PANTAÐU NÚNA | AFHENDING 2-3 VIRKIR DAGAR

EULA

Echelon Fitness Multimedia, LLC

Nytjaleyfissamningur fyrir endanlega notendur Echelon Fit farsímaforrits

Þessi nytjaleyfissamningur fyrir endanlega notendur Echelon Fitness farsímaforrits („samningur“) er á milli þín (endanlegur notandi“ eðaþú“/„þín) og Echelon Fitness Multimedia, LLC og hlutdeildarfélögum þess, erfingjum og framsalshöfum (fyrirtæki,“ við,“ okkur,“ eðaokkar“). Þessi samningurásamt notendaskilmálum á https://echelonfit.com/pages/terms-and-conditions („skilmálar og þjónusta“), persónuverndarstefnu okkar, sem er aðgengileg á https://echelonfit.com/pages/privacy-policy („persónuverndarstefna“), og öðrum stefnum sem settar eru fyrir notkun þína á „Echelon Fit“ forritinu sem þú notar í gegnum eða hleður niður af forritaverslun eða öðrum dreifingarstað (t.d. Apple App Store, Google Play, o.s.frv.) þar sem forritið er eða verður í framtíðinni fáanlegt (þ.m.t. öll tengd skjöl, innihald og efni, „forritið“).

MEÐ því að nota, hafa aðgang að, hlaða niður, setja upp eða eiga samskipti viðforritið,eða með því að ÝTA á „samþykkjaeða SAMMÁLA“ við þennansamning þegar þú hefur kost á, (A) VIÐURKENNIR ÞÚ AÐ ÞÚ HAFIR LESIÐ OG SKILJIR ÞENNANSAMNING; (B) LÝSIR YFIR AÐ ÞÚ SÉRT 18 ÁRA EÐA ELDRI; OG (C) skiljir og SAMÞYKKIR ÞENNANSAMNING OG SAMÞYKKIR AÐ ÞÚ SÉRT LAGALEGA BUNDIN/N AF ÁKVÆÐUM HANS. EF ÞÚ SAMÞYKKIR EKKI ÞESSA SKILMÁLA, SKALT ÞÚ EKKI nota, hafa aðgang að, hlaða niður, setja upp eða eiga samskipti við forritið OG EYÐA ÞVÍ AF FARSÍMA ÞÍNUM, eða öðrum búnaði sem hægt er að nota til að hafa aðgang aðforritinu á hvaða tíma sem er.

 1. Þjónustuskilmálar. Þessisamningur gildir fyrir leyfi þitt til að hlaða niður, setja upp, nota eða hafa aðgang aðforritinu á annan hátt. Efnið og þjónustan sem boðið er upp á eðagert aðgengilegt í gegnumforritið og aðrar vörur okkar eða þjónustu, hvort semboðið er upp á hana í gegnumforritið, vefsíðuna,vörur eða á annan hátt („þjónustan“), þá lútaþjónustuskilmálum okkar. Nema annað sé sérstaklega tekið fram í þessumsamningi, skal þessisamningur lúta öllum skilmálum og ákvæðum sem koma fram í þjónustuskilmálunum, en ákvæði þessasamnings skulu ekki leysa skilmála og ákvæði íþjónustuskilmálunum af hólmi, heldur skulu þau halda gildi sínu og virkni að því leyti sem þessisamningur og þjónustuskilmálarnir kveða á um. Í tilfellum þar sem upp kemur ósamrýmanleiki milli ákvæðanotendaskilmála og ákvæða þessa samnings, skulu skilmálarnotendaskilmála gilda.

 2. Notendaleyfisveiting fyrir forritið. Fyrirtækið veitir þér, í samræmi við ákvæði þessasamnings, takmarkað leyfi sem er ekki einkaleyfi, ekki framseljanlegt, ekki áframleygjanlegt en afturkallanlegt til að:

  1. hlaða niður, setja upp og nota afrit afforritinu fyrir persónulega notkun, sem er ekki í rekstrarlegum tilgangi, á einum farsímabúnaði, tölvu eða öðru tæki þar semforritið er aðgengilegt á einhverjum tímapunkti í framtíðinni og er í þinni eigu eða undir þinni stjórn („farsímabúnaður“) í ströngu samræmi við gögnin sem fylgjaforritinu; og

  2. hafa aðgang að, streyma, hlaða niður og notafarsímabúnaðinn, efnið og þjónustuna(samkvæmt skilgreiningu í 6. kafla) sem er gerð aðgengileg á eða í gegnumforritið,í ströngu samærmi við þennansamning ognotendaskilmálana sem gilda um slíktefni og þjónustu eins og kemur fram í 6. kafla.

 3. Takmörkun leyfis. Nema ef annað er sérstaklega tekið fram í þessum samningimátt þú ekki:

  1. afrita forritið;

  2. breyta, þýða, aðlaga eða búa á annan hátt til afleidd verk eða viðbætur, hvort sem þær eru einkaleyfisskildar eða ekki, sem byggja áforritinu;

  3. vendismíða, taka í sundur, afþýða, afkóða, eða á annan hátt reyna að fá eða fá aðgang að frumkóða forritsins eða einhverjum hluta þess;

  4. taka í burtu, eyða, breyta eða hylja vörumerki eða höfundarrétt, vörumerki, einkaleyfi eða önnur hugverkarétt eða tilkynningar um eignarrétt fráforritinu, þar með talið afrit af þeim;

  5. leigja, kaupleigja, lána, selja, gefa út undirleyfi fyrir, framselja, dreifa, birta, flytja, eða á annan hátt geraforritið aðgengilegt, eða einhverja eiginleika eða virkniforritsins, þriðja aðila af hvaða ástæðu sem er, þar með talið með því að geraforritið aðgengilegt á neti þar sem hægt er að nálgast það af fleiri en einu tæki á sama tíma; eða

  6. fjarlægja, óvirkja, fara framhjá eða búa á annan hátt til eða koma upp leið framhjá afritunarvörn, réttindastýringu eða öryggisbúnaði sem verndarforritið.

 4. Áskilin réttindi. Þú viðurkennir og samþykkir aðforritið er veitt samkvæmt nytjaleyfi og er ekki selt til þín. Þú eignast ekki eignarrétt íforritinu samkvæmt þessumsamningi eða önnur réttindi íforritinu nema á því að nota það í samræmi við leyfið sem veitt er, og í samræmi við alla skilmála, skilyrði og takmarkanir í þessum samningi. Fyrirtækið og leyfishafar þess og þjónustuveitendur áskilja sér fullan rétt og munu halda rétti, eignarrétti og alla hagsmuni af og í forritinu, þ.m.t. á höfundarrétti, vörumerkjum og öðrum hugverkarréttinum sem koma fram í því og vegna þessa, nema í tilfellum þar sem slíkt er sérstaklega veitt til þín í þessum samningi.

 5. Söfnun og notkun á persónuupplýsingum þínum. Þú viðurkennir að þegar þú setur upp, notar, hefur aðgang að eða hefur á annan hátt samskipti viðforritið, við kunnum að nota sjálfvirkar leiðir (t.d. vafrakökur og vefvita) til að safna upplýsingum umfarsímabúnaðinn þinn og um þig og notkun þína áforritinu og í sambandi viðþjónustuna. Þú kannt einnig að vera krafin/n um ákveðnar upplýsingar um þig sjálfa/n sem skilyrði fyrir niðurhali, uppsetningu eða notkun áforritinu eða ákveðnum notendamöguleikum eða virkni þess ogforritið getur boðið upp á möguleika á að deila upplýsingum um þig með öðrum. Allar upplýsingar sem við söfnum í sambandi við forritið lútapersónuverndarstefnu okkar. Með því að hlaða niður, setja upp, nota og veita upplýsingar í eða í gegnumforritið, viðurkennir þú að þú hafir fengið, lesið og skilið skilmála persónuverndarskilmálana, samþykkir allar aðgerðir sem við ráðumst í varðandi upplýsingar þínar í samræmi viðpersónuverndarskilmálana.

 6. Efni og þjónusta. Forritið veitir aðgang aðþjónustu og getur veitt þér aðgang að heimasíðufyrirtækisins á slóðinni https://echelonfit.com/ („vefsíðan“) og vörum og þjónustu sem eru aðgengileg á henni og ákveðnir notendamöguleikar, virkni og efni sem er aðgengilegt í gegnum eða áforritinu gæti verið hýst ávefsíðunni („efni og þjónusta“ og saman kallaðþjónustan lýst að ofan sem „þjónustan“) . Þú viðurkennir og skilur að aðgangur þinn og notkun á þjónustunni lýtur þjónustuskilmálunum og persónuverndarstefnunni sem eru gerður hluti af þessum samningi með þessari tilvísun. Aðgangur þinn og notkun þín áþjónustunni kann að krefja þig um að viðurkenna og samþykkjaþjónustuskilmálana og persónuverndarstefnuna og/eða skrá þig ávefsíðunni, en ef þú gerir það ekki getur það komið í veg fyrir að þú fáir aðgang eða notir ákveðna notendamöguleika eða virkni í forritinu. Brot áþjónustuskilmálunum verður einnig túlkað sem brot á þessumsamningi.

 7. Landfræðilegar takmarkanir. Þjónustan og forritið eru staðsett í, boðleg og gerð aðgengileg frá Tennessee fylki í Bandaríkjunum. Þú viðurkennir að þú munir e.t.v. ekki geta fengið aðgang að allriþjónustunni og forritinu ef þú ert utan Bandaríkjanna og að aðgangur að þeim sé hugsanlega ólöglegur fyrir ákveðna einstaklinga eða í ákveðnum löndum. Ef þú ert staðsett/ur utan Bandaríkjanna og nýtir þér aðgang aðþjónustunni og forritinu berð þú ein/n ábyrgð á að fara eftir lögum sem gilda í því landi. Í framhaldi af því sem komið hefur fram lýsir þú yfir og ábyrgist að:

  1. þú ert ekki staðsett/ur í landi sem er undir viðskiptabanni Bandaríkjastjórnar eða sem hefur verið skilgreint af Bandaríkjastjórn sem land sem styður við hryðjuverk;

  2. þú kemur ekki fram á lista Bandaríkjastjórnar yfir aðila sem lúta banni eða höftum;

  3. þú ert ekki einstaklingur eða í sambandi við aðila, sem er tilgreindur í Terrorist Asset-Freezing etc. lögunum frá 2010 í Bretlandi; og

  4. að þú fellur ekki undir eða ert á annan hátt heft/ur af landslægum reglum sem snúa að öryggi eða hryðjuverkum, hvort sem þau gilda um þig persónulega eða staðsetningu þína eða kringumstæður.

 8. Uppfærslur. Við kunnum á hvaða tíma sem er og höfum ákvörðunarrétt til að þróa og koma fram með uppfærslur áforritinu, sem kann að innihalda uppfærslur, villuleiðréttingar, bætur, aðrar leiðréttingar á göllum og/eða nýja eiginleika (saman kallað, með tengdum skjöl, „uppfærslur“). Uppfærslur geta einnig breytt eða eytt algjörlega ákveðnum notendamöguleikum og virkni. Þú samþykkir aðfyrirtækið sé ekki skuldbundið til að veitauppfærslur eða halda áfram að veita eða halda virkum ákveðnum notendamöguleikum eða virkni. Samkvæmt stillingunum á farsímabúnaði þínum mun, þegarfarsímabúnaðurinn er tengdur við Internetið, annaðhvort:

  1. forritið sjálfkrafa hlaða niður og setja uppuppfærslur sem eru í boði, eða

  2. senda þér tilkynningar eða beiðnir um að hlaða niður og setja upp fáanlegaruppfærslur.

Þú skalt án tafar hlaða niður og setja upp uppfærslurog lýsa yfir og samþykkja aðforritið eða hlutar þess munu kannski ekki virka á réttan hátt ef þú gerir það ekki. Þú samþykkir að allaruppfærslur skulu teljast vera hluti afforritinu og lúta skilmálum og skilyrðum þessa samnings.

 1. Efni þriðja aðila. Forritið kann að sýna, innihalda eða gera efni frá þriðja aðila aðgengilegt (þ.m.t. gögn, upplýsingar, forrit og aðrar vörur, þjónustur, og/eða efni) eða veita slóð á vefsíður þriðja aðila eða þjónustu, þ.m.t. í gegnum auglýsingar frá þriðja aðila („efni þriðja aðila“). Þú lýsir yfir og samþykkir aðfyrirtækið er ekki ábyrgt fyrirefni þriðja aðila,þ.m.t. áreiðanleika þeirra, heildarleika þeirra, tímanleika þeirra, gildi þeirra, eftirfylgni við höfundarrétt, lögmæti, velsæmis, gæðum eða einhverjum öðrum þáttum þess.Fyrirtækið tekur ekki ábyrgð á og mun ekki vera skaðabótaskylt fyrir eða ábyrgt gagnvart þér eða öðrum einstaklingi eða aðila vegna efnis þriðja aðila. Efni þriðja aðilaog slóðir að því efni er eingöngu sett fram til þæginda við þig og þú hefur aðgang að þeim og notar þau á eigin áhættu og í samræmi við ákvæði og skilmála þriðja aðila.

 2. Samningstímabil og lok.

  1. Samningstímabil. Samningstímabil þessasamnings byrjar þegar þú hleður niður, setur upp, hefur aðgang að, notar eða hefur á annan hátt samskipti viðforritið og mun vera í gildi þangað til honum er sagt upp af þér eða fyrirtækinu eins og því er lýst í 10. kafla. Þú viðurkennir, skilur og samþykkir aðþjónustanog notkun þín á henni, sem að hluta til er fáanleg og aðgengileg í gegnumforritið, lýturþjónustuskilmálumokkar.

  2. Samningslok.

   1. Samningslok af þinni hálfu. Þú getur lokið þessum samningimeð því að eyðaforritinuog öllum afritum af því affarsímabúnaði þínum.

   2. Samningslok af hálfufyrirtækisins. Fyrirtækið getur lokið þessumsamningi á hvaða tíma sem er án tilkynningar. Þess að auki mun þessumsamningi ljúka umsvifalaust og sjálfkrafa án tilkynningar ef þú brýtur gegn ákvæðum og skilyrðum samningsins.

  3. Áhrif samningsloka. Við samningslok mun öllum réttindum sem þér hefur verið veitt samkvæmt þessum samningi ljúka, og þú verður að hætta noktun áforritinu og eyða öllum afritum afforritinu affarsímabúnaði þínum og notandareikningi. Samningslok munu ekki takmarka réttindi eða réttarúrræði sem fyrirtækið hefur samkvæmt lögum. Þú viðurkennir hér með, skilur og samþykkir að lok þessasamningsmun ekki valda lokum á áskrift eða samningstímabili sem þú hefur gengið í til að notaþjónustunaí samkvæmt og samræmi viðþjónustuskilmálana.

 3. Fyrirvari um ábyrgð. Án þess að takmarka og að auki við þann fyrirvara um ábyrgð sem snýr aðþjónustunni og kemur fram íþjónustuskilmálunum, ER ÞJÓNUSTAN VEITT TILENDANLEGS NOTANDA „EINS OG HÚN ER“ og „eins og hún er fáanleg“ og „á eigin áhættu,“ OG MEÐ ÖLLUM VILLUM OG GÖLLUM OG ÁN ÁBYRGÐAR. AÐ ÞVÍ LEYTI sem SLÍKT ER HEIMILAÐ samkvæmt LÖGUM, VÍSAR FYRIRTÆKIÐ AF EIGIN HÁLFU OG AF HÁLFU HLUTDEILDARFÉLAGA SINNA OG VIÐEIGANDI yfirmanna þess, stjórnenda, starfsmanna, fulltrúa, LEYFISHAFA OG ÞJÓNUSTUVEITANDA, GAGNGERT FRÁ SÉR ALLRI ÁBYRGÐ, HVORT SEM HÚN ER SÉRSTAKLEGA SETT FRAM EÐA TÚLKUÐ, GEFIN SAMKVÆMT LÖGUM EÐA Á ANNAN HÁTT HVAÐFORRITIÐ VARÐAR, ÞAR MEÐ TALIÐ ALLA ÁBYRGÐ SEM ER HÆGT AÐ TÚLKA VARÐANDI SELJANLEIKA, HÆFNI FYRIR SÉRSTAKAN TILGANG, EIGNARRÉTT OG VIRÐINGU VIÐ HÖFUNDARRÉTT, OG ÁBYRGÐ SEM KANN AÐ VERA STOFNAÐ TIL VEGNA VIÐSKIPTA, UPPFYLLINGAR SAMNINGS, NOTKUNAR EÐA VIÐSKIPTAVENJA. ÁN TAKMÖRKUNAR Á ÞVÍ SEM KEMUR FRAM HÉR ÁÐUR VEITIRFYRIRTÆKIÐ ENGA ÁBYRGÐ EÐA SKULDBINDINGAR OG GEFUR ENGAR YFIRLÝSINGAR UM AÐ FORRITIÐ MUNI UPPFYLLA ÞARFIR ÞÍNAR, EÐA ÁKVEÐNAR NIÐURSTÖÐUR, GETI UNNIÐ MEÐ ÖÐRUM HUGBÚNAÐI, FORRITUM, KERFUM EÐA ÞJÓNUSTU, GETI GENGIÐ ÁN HLÉS, UPPFYLLI STAÐLA UM VIRKNI OG ÁREIÐANLEIKA EÐA SÉ LAUST VIÐ VILLUR EÐA GALLA EÐA GETI VERIÐ EÐA VERÐI LEIÐRÉTT.

SUMAR LÖGSÖGUR HEIMILA EKKI FRÁVÍSUN EÐA TAKMÖRKUN Á ÁBYRGÐ SEM HÆGT ER AÐ TÚLKA EÐA TAKMARKANIR Á GILDANDI LAGALEG RÉTTINDI NEYTANDA, SVO SUM EÐA ÖLL AF FRÁVÍSUNAR- EÐA TAKMÖRKUNARÁKVÆÐUNUM HÉR AÐ OFAN GILDA KANNSKI EKKI UM ÞIG.

 1. Takmörkun á ábyrgð. Án þess að takmarka og að auki við þátakmörkun á ábyrgðsem snýr aðþjónustunni samkvæmtþjónustuskilmálunum, OG AÐ ÞVÍ LEYTI SEM SLÍKT ER HEIMILAÐ Í GILDANDI LÖGUM, MUN HVORKIFYRIRTÆKIÐ NÉ HLUTDEILDARFÉLÖG ÞESS, NÉ EKKI VIÐEIGANDI yfirmönnum þess, stjórnendur, starfsmenn, fulltrúar LEYFISHAFAR EÐA ÞJÓNUSTUVEITENDUR, Í SAMBANDI VIÐ NOTKUN ÞÍNA EÐA Í TENGLSUM VIÐ HANA EÐA Í TENGLSUM VIÐ VANGETU ÞÍNA TIL AÐ NOTA ÞJÓNUSTUNA, VERA SKAÐABÓTASKYLDIR VEGNA: (A) PERSÓNULEGRA MEIÐSLA, EIGNARSKEMMDA, TAPAÐS HAGNAÐAR eða innkomu, lækkun á verðmæti, KOSTNAÐAR FYRIR STAÐGENGLAVÖRUR EÐA ÞJÓNUSTU, GAGNATAPS, framleiðslu, TAPI Á VIÐSKIPTAVILD, TRUFLUN Á VIÐSKIPTUM, mannorðs, TÖLVUBILUNAR EÐA ANNARS TILFALLANDI, SÉRSTAKRA BÓTA EÐA REFSIBÓTA eða taps, hvort sem það er beint eða óbeint.

ÁÐURNEFNDIR FYRIRVARAR GILDA HVORT SEM SLÍKT KEMUR ÚT ÚR SAMNINGSBROTI, SKAÐABÓTASKYLDU BROTI (Þ.M.T. VANRÆKSLU) EÐA ÖÐRU, OG BURTSÉÐ FRÁ ÞVÍ HVORT SLÍKUR SKAÐI VAR FYRIRSJÁANLEGUR EÐA HVORT FYRIRTÆKINU VAR SAGT FRÁ SLÍKUM SKAÐA. SUMAR LÖGSÖGUR HEIMILA EKKI ÁKVEÐNAR TAKMARKANIR Á ÁBYRGÐ, SVO SUM EÐA ÖLL ÁKVÆÐIN HÉR AÐ OFAN EIGA EF TIL VILL EKKI VIÐ UM ÞIG.

 1. Skaðabætur. Þú samþykkir að að bæta, verja og halda skaðlausufyrirtækinu og yfirmönnum þess, stjórnendum, starfsmönnum, umboðsmönnum, hlutdeildarfélögum, eftirmönnum og framsalshöfum frá og gegn öllu tjóni, skaða, ábyrgðum, annmörkum, kröfum, aðgerðum, dómum, uppgjöri, vöxtum, verðlaunum, viðurlög, sektir, kostnaður eða útgjöld af hverju tagi, þar með talið lögmannakostnaði, sem stafa af eða tengjast notkun þinni eða misnotkun áforritinu eða broti þínu á þessum samningi, þar með talið en ekki takmarkað við það efni sem þú leggur fram eða gerir aðgengilegt í gegnum þettaforrit. Þessi 13. kafli og skaðabótaskylda samkvæmt honum skulu halda gildi sínu eftir samningslok þessasamnings.

 2. Útflutningsreglur. Forritið getur fallið undir útflutningsreglur Bandaríkjanna, þ.m.t. Export Control Reform lögin og reglugerðir sem tengjast þeim. Þú mátt ekki beint eða óbeint, flytja út eða flytja aftur út, eða afhendaforritið eða geraforritið aðgengilegt úr lögsögu eða landi þar sem útflutningur, endurútflutningur eða afhending er bönnuð samkvæmt lögum, reglum eða reglugerðum. Þú verður að fylgja öllum gildandi lögum, reglugerðum og reglum Bandaríkjanna og sinna öllum skuldbindingum (þ.m.t. nauðsynleg útflutningsleyfi eða samþykki stjórnvalda), fyrir útflutning, endurútflutning, afhendingu eða fyrir að gera forritið aðgengilegt utan Bandaríkjanna.

 3. Um sjálfstæði einstakra ákvæða. Ef eitthvert ákvæði í þessumsamningi er ólöglegt eða því er óframfylgjanlegt samkvæmt gildandi lögum, mun það sem eftir stendur af ákvæðinu í honum vera bætt til að endurspegla eins nálægt og hægt er mögulega þýðingu upprunalega ákvæðisins og öll önnur ákvæði þessa samningsmunu vera í fullu gildi.

 4. Lögsaga. Þessisamningur skal lúta lögsögu og vera túlkaður í samræmi við lög Tennessee fylkis án þess að virkja ákvæði eða reglur um lagaákvæði eða reglur. Málaferli, kærur og málarekstur sem verður til í sambandi við þennansamning eða forritið er aðeins hægt að hefja í fylkisdómstólum Bandaríkjanna eða í fylkisdómstólum Tennessee fylkis sem eru staðsettir í Chattanooga Hamilton County. Þú afsalar þér rétt til að mótmæla því að slíkir dómstólar hafi lögsögu yfir þér og að þurfa koma fyrir slíka dómstólum.

 5. Takmörkun á tíma til að koma fram með kröfur. AÐ ÞVÍ LEYTI SEM SLÍKT ER HEIMILAÐ Í GILDANDI LÖGUM VERÐUR AÐ HEFJA MÁL EÐA MÁLAFERLI EÐA KOMA FRAM MEÐ KRÖFU SEM VERÐUR TIL VEGNA EÐA Í SAMBANDI VIÐ ÞENNANSAMNING EÐAFORRITIÐ INNAN EINS (1) ÁRS EFTIR AÐ ÁSTÆÐA MÁLAFERLISINS VERÐUR TIL, ANNARS VERÐUR SLÍK ÁSTÆÐA EÐA KRAFA VARANLEGA AFSKRIFUÐ.

 6. Samningsheild. Þessisamningur, þjónustuskilmálarokkar ogpersónuverndarstefna okkar, og allar slíkar stefnur, ákvæði og skilyrði sem verða gerð aðgengileg þér á hvaða tíma sem er, eru heildarsamningur milli þín ogfyrirtækisins hvað varðarforritið og leysir af hólmi fyrra eða samtíma samkomulag og samninga, hvort sem þeir eru skriflegir eða munnlegir og varðaforritið.

 7. Afsal. Vanræksla og engin seinkun á því að framfylgja ákvæðum eða réttindum samkvæmtsamningnum af báðum aðilum skal ekki túlka sem afsal á þeim réttindum, né skal framfylgni á einstaka ákvæði eða réttindum eða hluta þeirra koma í veg fyrir frekari framfylgni á því ákvæði eða öðrum réttindum samkvæmt þessum samningi. Ef misræmi kemur upp á millisamningsins og viðeigandi kaupa eða annarra skilmála, skulu ákvæði þessa samnings gilda.